Wodospad Szklarski

Wodospad Szklarski

Malowniczo położony na terenie Enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego obejmującej przepiękny przełomowy odcinek potoku Szklarka tzw. Wąwóz Szklarki. W środkowej części Wąwozu, na skalnym progu na wysokości 520 m npm. znajduje się Wodospad Szklarki, spadający kaskadą zwężającą się u dołu i skręcającą spiralnie strumień wody o wysokości 13,3 m.
Okolice Wodospadu są jednym z niewielu miejsc, w których zachowały się typowe zbiorowiska leśne regla dolnego Karkonoszy – będziesz mógł podziwiać piękno naturalnego lasu, jednocześnie ulegając czarowi monumentalnych głazów i potędze pędzącego obok skalistego potoku.
Już w średniowieczu zachwycano się Wodospadem Szklarki, z tamtego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o nim. W ciągu następnych stuleci zachwyt ten nie ustał, a wodospad uwieczniano w opisach, rycinach i obrazach.